Podpora starších církví (1Tm 5,17-18)

Verze pro tiskSend by emailPDF version

Kristova sláva v církvi I.

Kristus je oslavován, když se jeho lid pokorně podřizuje jeho slovu. To se projeví ve vzájemné péči křesťanů o sebe a bude to zjevné na vztahu církve k ustanoveným starším. Křesťané mají starší sboru podporovat, aby se starší mohli cele věnovat své službě, především kázání a vyučování.

Text kázání

Osnova kázání: