1. Tesalonickým

Vaše ambice (1Te 4,9-12)

… abyste žili důstojně vůči okolnímu světu.

Dneska se tedy podíváme na to, jak jsou křesťané vyučeni Bohem v lásce a mají v této lásce dále růst a dále na to, co má být ambicí křesťanů – tedy získávat obživu vlastníma rukama, jak se to bude projevovat v praxi a proč nám Bůh ve svém slově ukládá právě toto.

Text kázání

Vaše ambice (1Te 4,9-12)

  • Jaroslav Kernal

… abyste žili důstojně vůči okolnímu světu

Jaroslav Kernal, Praha 10. dubna 2016

Pokoj vám a milost, milí přátelé, milovaní svatí. Před námi je dnes další oddíl z povzbuzujícího listu apoštola Pavla do Tesaloniky. Jsme ve čtvrté kapitole a budeme číst prvních dvanáct veršů této kapitoly a potom se budeme věnovat veršům devět až dvanáct. 1Te 4,1-12.

Vaše posvěcení (1Te 4,1-8)

… abyste žili svatě se svou nádobou.

V textu, který je před námi, vidíme výzvu, vysvětlení a varování. Výzvu ke svatosti, abychom se líbili Bohu, vysvětlení toho, co to znamená v životě křesťana, že jde na prvním místě o svatý život v rodině a nakonec připojuje varování, že Pán ztrestá každé jednání, které by bylo v rozporu s těmito příkazy, které Tesalonickým dal.

Text kázání

Vaše posvěcení (1Te 4,1-8)

  • Jaroslav Kernal

… abyste žili svatě se svou nádobou

Jaroslav Kernal, Praha 3. dubna 2016

Pokoj vám a milost, milí svatí. Pokračujeme v našem výkladu prvního listu apoštola Pavla do Tesaloniky a před námi je první část čtvrté kapitoly. Pavel povzbuzuje mladou církev v Tesalonice v jejím těžkém zápase a v pronásledování, kterým procházejí, a vede křesťany ke svatosti.

Modlitba za Boží jednání (1Te 3,11-13)

… jak by nám spolu s ním nedaroval všechno?

Dnešní text je znovu modlitbou. Pavel se modlí za Boží dílo, Boží jednání v životech křesťanů – nejprve se modlí za Boží vedení ve svém vlastním životě, aby ho Bůh znovu dovedl do Tesaloniky a dále se modlí za to, aby Boží dílo v životech Tesalonických pokračovalo a byli posvěcováni a zachováni ve svatosti až do příchodu Pána Ježíše Krista.

Text kázání

Povzbuzení ve víře (1Te 3,1-5)

  • Jaroslav Kernal

… zdali naše námaha nebyla marná

Jaroslav Kernal, Praha 21. února 2016

Dobré dopoledne. Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Pokračujeme v našem výkladu listu Tesalonickým a dostáváme se do třetí kapitoly tohoto listu. Pavel zde mluví o tom, jak se jeho zájem o církev projevil v konkrétním jednání. Z našeho dnešního textu si ukážeme Pavlův obětavý zájem o církev, uvidíme, jak důležité je povzbuzování a napomínání církve – a tím mám na mysli samozřejmě také jednotlivé křesťany – ve víře a nakonec spolu s církví v Tesalonice přijmeme ujištění ve víře. Budeme číst 1Te 3,1-5.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - 1. Tesalonickým