Skutky apoštolské

seřadit sestupně
Evangelium ničí modlářství (Sk 19,23–20,1) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (1.08 MB) 2021
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.46 KB) 2020
Zázraky, nástrahy a radosti evangelia (Sk 14,1-28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (440.96 KB) 2021
Cesty, úklady a povzbuzování (Sk 20,2–16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (227.66 KB) 2021
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.66 KB) 2020
Spaseni milostí Pána Ježíše (Sk 15,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.99 KB) 2021
Loučení s efezskými staršími (Sk 20,17-38) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.74 KB) 2021
Koho máme poslouchat? (Sk 4,1-22) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (212.51 KB) 2020
Znovu postavím Davidův zbořený dům (Sk 15,7-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.63 KB) 2021
Vstříc řetězům (Sk 21,1–40) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.3 KB) 2021
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.01 KB) 2020
Maso obětované modlám (Sk 15,19-34) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (228.05 KB) 2021
Jak rozsápat Pavla (Sk 22,1–23,11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.52 KB) 2021
Ananiáš a Safira (Sk 4,36-5,11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.56 KB) 2020
Nelehké hledání Boží vůle (Sk 15,35-16,10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.01 KB) 2021
Hon na Pavla pokračuje (Sk 23,12–24,27) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (230.88 KB) 2021
Boha je třeba poslouchat (Sk 5,12-42) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.98 KB) 2020
Evangelium vysvobozuje (Sk 16,11-40) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.26 KB) 2021
Odvolání k císaři (Sk 25,1–26,32) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.01 KB) 2021
Bohu je třeba se líbit (Sk 6,1-15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.2 KB) 2020
Zvěstování evangelia (Sk 17,1–34) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (230.74 KB) 2021
Cesta do Říma (Sk 27,1–28,31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.43 KB) 2021
Kristus rozděluje a odděluje (Sk 17,1-9) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (103.48 KB) 2015
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.37 KB) 2020
Duchovní diagnóza (Sk 17,16–17) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.08 KB) 2021

Stránky