Křesťanská zralost

Zachování svatých (J 17,9-12)

  • Jaroslav Kernal

Křesťanská zralost X.

Jaroslav Kernal, Praha 5. ledna 2020

Ještě jednou vás vítám na prvním shromáždění v novém roce. Pokoj vám a milost, milovaní svatí. Budeme pokračovat v našem studiu křesťanské zralosti dalším oddílem z Jana 17. Než půjdeme do Písma, skloňme svou hlavu k modlitbě.

Vytrvalost svatých (J 17,6-8)

Křesťanská zralost IX.

Dnes uvidíme, že opravdovým učedníkem Ježíše Krista je ten, jemuž Ježíš Kristus zjevil, kdo je Otec, jehož mysl je obnovována mocí Ducha svatého skrze Boží slovo, které to nové srdce s radostí přijímá, a jehož jednání se proměňuje podle toho, jak je jeho mysl přetvářena Božím slovem.

Text kázání

Poznávat Boha (J 17,3)

  • Jaroslav Kernal

Křesťanská zralost VII.

Jaroslav Kernal, Praha 17. listopadu 2019

Pokoj vám a milost, milí svatí. Pokračujeme v našem studiu sedmnácté kapitoly Janova evangelia a před námi je třetí verš, této ohromné kapitoly. Je to veliký verš, který odhaluje nádheru, plnost a dokonalost věčnosti, kterou pro nás Bůh připravil.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Křesťanská zralost