Skutky apoštolské

seřadit sestupně
Kristus vládne ve své církvi (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.47 KB) 2019
Loučení s efezskými staršími (Sk 20,17-38) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.74 KB) 2021
Maso obětované modlám (Sk 15,19-34) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (228.05 KB) 2021
Mezi pohany (Sk 10,1-11,18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (210.27 KB) 2021
Moc evangelia (Sk 13,6-52) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.57 KB) 2021
Moc modlitby (Sk 4,23-37) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.01 KB) 2020
Nadpřirozené Boží dílo v Efezu (Sk 19,11–22) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (227.1 KB) 2021
Naplnění starozákonních zaslíbení (Sk 2,14-36) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (231.75 KB) 2020
Nelehké hledání Boží vůle (Sk 15,35-16,10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.01 KB) 2021
Neznámému Bohu (Sk 17,17–23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.04 KB) 2021
Odvolání k císaři (Sk 25,1–26,32) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (224.01 KB) 2021
Otevřená srdce (Sk 15,36-16,40) Jan Prorok PDF icon Osnova (959.78 KB) 2016
Práce na Božím díle (Sk 18,1–11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.07 KB) 2021
První církev v Jeruzalémě (Sk 2,37-47) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.46 KB) 2020
První církev z pohanů (Sk 11,19-30) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (228.87 KB) 2021
První misionáři (Sk 13,1-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.08 KB) 2021
Spaseni milostí Pána Ježíše (Sk 15,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (215.99 KB) 2021
Štěpán – první mučedník pro Krista (Sk 7,1-60) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.37 KB) 2020
Uzdravení u Krásné brány (Sk 3,1-26) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.66 KB) 2020
Vstříc řetězům (Sk 21,1–40) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.3 KB) 2021
Vylití Ducha v den letnic (Sk 2,1-13) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (235.17 KB) 2020
Zaslíbení Ducha (Sk 1,1-11) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.08 KB) 2020
Zázračná proměna (Sk 9,1-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.49 KB) 2021
Zázraky, nástrahy a radosti evangelia (Sk 14,1-28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (440.96 KB) 2021
Znovu postavím Davidův zbořený dům (Sk 15,7-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.63 KB) 2021

Stránky