Tematická kázání

seřadit sestupně
Uvidí, koho probodli … (Za 12,10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.9 KB) 2021
Ježíš Kristus, Syn člověka (Da 7,13) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (209.97 KB) 2023
Ochrana starších v církvi (1Tm 5,19-21) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (270.64 KB) 2017
Zaslíbení vládce (Gn 49,10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.82 KB) 2018
Všechno čiňte k Boží slávě (J 17,1) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.44 KB) 2019
Uzří ho ti, kdo ho probodli (Zj 1,7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.99 KB) 2021
Ustanovení starších v církvi (1Tm 5,22-25) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (276.62 KB) 2017
Zakotveni v Kristu (J 17,2) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.33 KB) 2019
Hle, narodí se ti syn (1Pa 22,9–10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.52 KB) 2021
Společenství Ducha (Ga 6,6-10) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.22 KB) 2019
Poznávat Boha (J 17,3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.3 KB) 2019
Kde je smrti tvé vítězství? (1K 15,55) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.22 KB) 2022
Milující pastýř (1Tm 3,2) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (281.87 KB) 2017
Kristova sláva (J 17,4-5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (229.51 KB) 2019
Není-li zmrtvýchvstání … (1K 15,12–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.17 KB) 2022
Bezúhonný pastýř (1Tm 3,2-3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (277.72 KB) 2017
Raduj se z ženy svého mládí (Př 5,1-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (350.46 KB) 2017
Hle, můj služebník (Iz 52,13-53,12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (228.68 KB) 2019
Vytrvalost svatých (J 17,6-8) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.13 KB) 2019
V čem Boží království není (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.4 KB) 2022
Pokorný pastýř (1Tm 3,6-7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (412.32 KB) 2017
Vycházející z výsosti (Lk 1,76-79) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.48 KB) 2017
Proutek z kořene Jišajova (Iz 11-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.46 KB) 2019
Zachování svatých (J 17,9-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.4 KB) 2020
V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.02 KB) 2022

Stránky