Tematická kázání

seřadit sestupně
Raduj se z ženy svého mládí (Př 5,1-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (350.46 KB) 2017
Hle, můj služebník (Iz 52,13-53,12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (228.68 KB) 2019
Vytrvalost svatých (J 17,6-8) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.13 KB) 2019
Není-li zmrtvýchvstání … (1K 15,12–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.17 KB) 2022
Vítězné očekávání (Zj 1,18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.87 KB) 2023
Bezúhonný pastýř (1Tm 3,2-3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (277.72 KB) 2017
Vycházející z výsosti (Lk 1,76-79) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.48 KB) 2017
Proutek z kořene Jišajova (Iz 11-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.46 KB) 2019
V čem Boží království není (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.4 KB) 2022
Pokorný pastýř (1Tm 3,6-7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (412.32 KB) 2017
Bůh naslouchá I. (Da 9,1-4) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (211.28 KB) 2019
Zachování svatých (J 17,9-12) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.4 KB) 2020
V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.02 KB) 2022
Schopný pastýř (1Tm 3,1-7) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (260.39 KB) 2017
Bůh naslouchá II. (Da 9,5-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (814.15 KB) 2019
Radost svatých (J 17,13-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.61 KB) 2020
Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.35 KB) 2022
Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17-18) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (242.99 KB) 2017
O kříži před křížem (Ž 22,1-32) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (327.35 KB) 2018
Bůh vyslýchá II. (Da 9,20-24) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (223.73 KB) 2019
Posvěcení svatých (J 17,17-19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.68 KB) 2020
Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.27 KB) 2022
Bůh ho vzkřísil z mrtvých (Sk 5,30-31) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (236.11 KB) 2017
Bůh zjevuje (Da 9,24-27) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.94 KB) 2019
Jednota svatých (J 17,20-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.42 KB) 2020

Stránky