Tematická kázání

seřadit sestupně
Bůh zjevuje (Da 9,24-27) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.94 KB) 2019
Jednota svatých (J 17,20-23) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.42 KB) 2020
V čem Boží království je (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.02 KB) 2022
Pastýř Izraele (Mi 5,1.3) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (271.2 KB) 2015
Církev je Boží dům (1Pt 2,5) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (221.82 KB) 2023
Boží dům (1Tm 3,15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (258.27 KB) 2017
Duch svatý byl zaslíben (Iz 32,15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.13 KB) 2024
Láska svatých (J 17,24-26) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (225.77 KB) 2020
Služba Kristu v Duchu svatém (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (219.35 KB) 2022
Církev je chrám Boží (2K 6,16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (553.72 KB) 2023
Duch svatý byl vylit (Sk 2,33) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.33 KB) 2024
Kristus buduje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.39 KB) 2019
Vděčnost svatých (Ko 3,12-17) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (222.89 KB) 2020
Služba, která se líbí Bohu (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (216.27 KB) 2022
Církev je tělo Kristovo (1K 12,13) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (227.47 KB) 2023
Město na hoře ležící (1Tm 3,14-16) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (252.81 KB) 2017
Kristus vládne ve své církvi (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (214.47 KB) 2019
Milovat svou ženu jako své tělo (Ef 5,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (279.71 KB) 2020
Služba pokoje a budování (Ř 14,17–19) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (211.23 KB) 2022
Svědectví o ukřižování (J 19,17-42) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (938.2 KB) 2016
Církev miluje své starší (1Te 5,12–13) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (226.39 KB) 2023
Církev – Boží rodina (1Tm 5,1-8) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (238.42 KB) 2017
Kristus motivuje svou církev (Sk 20,28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (220.69 KB) 2019
Pohřbeni ve křtu (Ko 2,11-15) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (218.96 KB) 2020
Očekávání Simeona (Lk 2,25–28) Jaroslav Kernal PDF icon Osnova (217.55 KB) 2022

Stránky